Sunday, November 24, 2002

2002 Asian Junior Men's Championship Taiwan NT roster

Name Height Weight Age Position School
Lee Chih-ming 177 71 18 PG TPEC
Chen Shih-nian 180 74 18 PG TPEC
Lin Kuan-lun 185 78 18 SG NTNU
Chang Yi-wen 183 75 18 G TAU
Chen Shi-jay 173 73 18 SG Tsai-shin HS
Yang Chin-min 187 78 18 SF Fujen Univ.
Hsu Shi-chin 192 89 18 F Nanshan HS
Chen Tse-wei 195 78 17 PF Nanshan HS
Wang Chuan-jian 193 91 17 PF Kao-yuan HS
Wu Jun-hsiung 197 90 18 C TPEC
Wu Dai-hao 202 98 17 C Tsai-shin HS
Tsun Wen-din 204 86 18 C TTU

Head Coach: Hsu Jin-tse(Tsai-shin HS)
Assistant Coaches: Lin Ju-han, Lee Bo-lun

Average height: 188.9cm, Average weight: 81.7kg