Tuesday, July 25, 2000

Taiwan Junior National Team Roster - Year 2000

(16th Asian Basketball Championship for Junior Men)

Name   Position Height DOB
Wu Yung-Jen  G  176 1982.9.22
Chou Shih-Yung F  188 1983.11.16
Tien Lei   C/F  199 1983.6.1
Hsu Hao-Cheng G  176 1982.9.14
Hsu Tse-Hsin  G  176 1982.6.4
Ho Shou-Cheng  F  195 1983.5.15
Chao Chia-Chun G  184 1982.1.12
Tseng Wen-Ting C  202 1984.7.6
Huang Chih-Chun G  180 1982.4.23
Hsu Cheng-Wen F  195 1983.4.6
Lin Chih-Chieh F  190 1982.6.11
Wu Tai-Hao  C  202 1985.2.7

Head Coach - Chung Kwang Suk(Former South Korean NT coach)
Coach - Huang Wan-Lung, Hsu Chin-Che