Saturday, December 06, 2003

International High School Tournament - Day 3

Results
Men's: Rakunan 57-45 Kao-yuan ; Nan-shan 64-59 Tongya
Women's: Sowa 63-52 Taipei First Girls' ; Jin-O 75-47 Soong-il

Preliminary Final Standings
Men's
Group A: Rakunan 2-0, Kao-yuan 1-1, Tsai-shin 0-2
Group B: Chiang-shu 2-0, Nan-shan 1-1, Tongya 0-2

Women's
Group A: Sowa 2-0, Hai-shan 1-1, Taipei First Girls' 0-2
Group B: Tam-shui 2-0, Jin-O 1-1, Soong-il 0-2

Playoffs Schedules
Men's
Final: Rakunan vs. Chiang-shu
3rd-place: Kao-yuan vs. Nan-shan
5th-place: Tsai-shin vs. Tongya

Women's
Final: Sowa vs. Tamshui
3rd-place: Hai-shan vs. Jin-O
5th-place: Taipei First Girls' vs. Soong-il