Friday, December 05, 2003

International High School Tournament – Day 2

Men’s – Kao-yuan 57-47 Tsai-shin ; Chiang-shu 59-54 Nan-shan
Women’s – Hai-shan 63-62 Taipei First Girls’ HS ; Tam-shui 44-40 Jin-O

Standings
Men’s
Group A: Rakunan 1-0, Kao-yuan 1-0, Tsai-shin 0-2
Group B: Chiang-shu 2-0, Nan-shan 0-1, Tongya 0-1

Women’s
Group A: Sowa 1-0, Hai-shan 1-1, Taipei First Girls’ 0-1
Group B: Tam-shui 2-0, Soong-il 0-1, Jin-O 0-1