Tuesday, October 12, 2004

2004-05 SBL comings and goings

Coaching Changes
(Team: coach replaced, new coach)
ETSN: Liu Hwa-lin(becomes assistant), Cheng Jin-cheng
SINA: Hu Tsai-lin, Liu Jun-ching
Taiwan Beer: Fu Ming-jen, Yen Jia-hwa

Player Movement
Videoland
Addition: Huang Chun-hsiung(SINA), Hsiung Jen-jen(SINA), Lin Tsun-ching(Rookie), Shen Hsin-han(Rookie), Nian Shu-hao(Rookie), Shi Chih-chen(Rookie), Liao Jian-shen(Rookie), Wu Cheng-yu(Rookie), Kao Tian-chi(Rookie)
Substraction: Lee Chi-shun(BOT), Cheng An-jay(BOT), Sam Mao-san(Assistant coach), Yen Shin-shu, Hsu Chi-chan(BOT)

Taiwan Beer
Addition: Ha Hsiao-yuan(ETSN), Hsu Hao-cheng(BOT), Lo Da-wei(BOT), Wang Jian-wei(Rookie), Lin Kwan-lun(Dacin)
Substraction: Liao Wei-chen(ETSN), Wu Jun-hsiung(ETSN)

SINA
Addition: Yang Shi-hao(Rookie), Wang Chuan-jian(Rookie), Lee Chi-lun(Rookie), Chang Yu-lin(Rookie), Lu Cheng-ju(Rookie), Liu Chun-chih(Rookie), Chen Yi-fan(Rookie), Wang Wen-jian(Rookie), Wang Yi-jen
Substraction: Chou Jun-san(ETSN), Huang Chun-hsiung(Videoland), Hsiung Jen-jen(Videoland)

ETSN
Addition: Liao Wei-chen(Taiwan Beer), Chou Jun-san(SINA), Wu Jun-hsiung(Taiwan Beer), Huang Bao-tse(Yulon), Yua Ying-li(Rookie), Liao Yen-lun, Chen Jing-huan(Rookie), Hong Yin-che(Rookie), Hsiao Yuan-chan(Rookie), Chao Jia-chun, Hsieh Chih-wei(Rookie), Chen Ming-feng(Rookie)
Substraction: Ha Hsiao-yuan(Taiwan Beer)

Bank of Taiwan
Addition: Lee Chi-shun(Videoland), Cheng An-jay(Videoland), Kang Chun-jay(Rookie), Hsu Chi-chan(Videoland), Su Hsian-wei(Rookie), Lin Jui-kun(Rookie)
Substraction: Hsu Hao-cheng(Taiwan Beer), Lo Da-wei(Taiwan Beer)

Yulon
Addition: Hsu Wei-shen(Rookie), Chang Yi-wen, Tsun Yi-feng(Rookie), Liu Jui-shen(Rookie), Chang Bu-jin
Substraction: Huang Bao-tse(ETSN), Yen Jia-wei(Dacin)

Dacin
Addition: Yen Jia-wei(Yulon), Deng An-cheng(Rookie), Lin Hwan-chao(Rookie), Lin Yi-huei(Rookie)
Substraction: Lin Kwan-lun(Taiwan Beer)