Friday, December 02, 2005

2005-06 SBL Team-by-Team Roster

Yulon Dinos

Head coach: Chien Yi-fei 1947/04/06
Coach: Lee Yun-kwang 1968/01/08
Coach: Dong-fang Che-ter 1966/08/07

Chou Hong-yu 1976/06/15 29 195 92
Chen Chih-chun 1977/03/02 28 188 70
Lee Hsueh-lin 1984/01/31 21 175 75
Chiu Tsun-chih 1968/09/21 37 198 90
Chou Shih-yuan 1983/11/16 22 190 80
Liu Jui-shen 1983/07/29 22 170 75
Wei Yong-tai 1978/10/23 27 193 90
Wu Chih-wei 1976/07/31 29 202 94
Lu Cheng-ju 1986/08/23 19 194 88
Tsun Wen-din 1984/07/06 21 202 90
Chiu Chi-yi 1975/10/06 30 188 75
Hsu Wei-shen 1985/03/23 20 192 86
Liu Shen-yao 1983/11/24 22 190 88
Chang Yi-wen 1984/04/13 21 187 85
Tsun Chao-jia 1982/11/08 23 181 75

Avg: 24.73 yrs-old, 189.67cm, 83.53kg

In: Lu Cheng-ju(Sina, now YMY), Tsun Chao-jia
Out: Chen Hsin-an(Free Agent), Hong Chi-chao(VL), Chang Bu-jin, Tsun Yi-feng


Dacin Construction

Head coach: Liu Jia-fa 1969/01/06
Assistant coach: Hsu Chi-chao 1974/05/01

Tien Lei 1983/06/01 22 202 88
Lee Fong-yong 1980/12/15 25 197 89
Fan Gun-hsiang 1980/06/22 25 165 65
Lin Yi-huei 1986/03/24 19 193 85
Wang Chih-chun 1982/04/23 23 180 75
Cheng Chan-jun 1980/10/11 25 176 71
Chang Chi-feng 1981/04/22 24 182 84
Deng An-cheng 1985/11/06 20 186 85
Lin Hwan-chao 1985/04/18 20 202 100
Chen Tse-wei 1985/01/30 20 200 78
Yen Jia-wei 1980/04/05 25 188 82
Yu Yu-lun 1981/04/22 24 175 75
Su Yi-chieh 1987/01/28 18 181 72
Kang Chao-hsiang 1987/04/19 18 208 120

Avg: 22.00 yrs-old, 188.21cm, 83.50kg

In: Su Yi-chieh(Rookie), Kang Chao-hsiang(Rookie)
Out: Hsu Chi-chao(Retired, now assistant coach), Lin Chun-min, Kao Cheng-kan, Hsu Shi-ching(BOT)

Videoland Hunters

Technical Advisor: Chun Chi-mun 1956/11/09
Head coach: Chou Hai-jun 1963/08/19
Coach: Bai Ming-li 1966/03/19
Coach: San Mao-sun 1967/11/19

Lin Hsin-hwa 1975/09/20 30 198 93
Yang Che-yi 1978/10/20 27 193 87
Lee Chi-yi 1978/10/27 27 198 90
Lin Jia-huang 1975/09/20 30 185 83
Chen Huei 1978/04/17 27 185 90
Lin Tsun-ching 1986/04/22 19 187 80
Lai Kuo-hong 1974/12/08 31 198 91
Hu Yu-wei 1983/02/13 22 188 95
Hong Chi-chao 1982/02/13 23 188 75
Shen Shin-han 1986/02/28 19 185 70
Wu Cheng-yu 1983/11/28 22 186 80
Hsiung Jen-jen 1972/07/19 33 192 92
Huang Chun-hsiung 1971/11/19 34 200 98
Hsu Kai-jay 1985/05/10 20 198 100
Lai Kuei-lin 1986/11/08 19 182 76
Su Hsiang-wei 1985/10/20 20 184 76
Chen Li-wei 1986/12/08 19 178 70
Yen Chen-hong 1986/02/05 19 196 87

Avg: 24.50 yrs-old, 190.06cm, 85.17kg

In: Lai Kuei-lin(Rookie), Hsu Kai-jay(Sina, now YMY), Su Hsiang-wei(BOT), Chen Li-wei(Rookie), Yen Cheng-hong(Rookie), Hong Chi-chao(Yulon)
Out: Shi Chi-chen, Liao Jian-han, Kao Tian-chi, Yen Shin-shu, Nian Shu-hao

Taiwan Beer

Head coach: Yen Jia-hwa 1954/06/26
Coach: Chiu Da-tsun 1964/07/01
Coach: Chen Jin-hsiung 1944/01/31
Assistant coach: Yang Chih-hao 1974/08/31
Marketing Manager: Chen Jian-chou 1977/05/02

Lin Chih-jay 1982/06/11 23 192 93
Wang Jian-wei 1985/01/07 20 190 91
Lin Che-li 1981/01/05 24 186 81
Wu Yang-huei 1981/12/21 24 194 90
Hsu Cheng-wen 1983/04/06 22 197 123
Hsu Hao-cheng 1982/09/14 23 178 78
Ho Sho-jen 1983/02/15 22 197 93
Ha Hsiao-yuan 1981/05/15 24 202 120
Shan Wei-fan 1978/03/09 27 197 95
Wu Chih-yuan 1983/10/24 22 202 85
Chen Shih-nian 1984/04/08 21 182 79
Lin Kwan-lun 1984/01/23 21 184 77
Pan Jen-der 1979/09/18 26 178 80
Lee Wei-min 1981/04/29 24 185 87
Lo Jian-chih 1984/02/15 21 182 75
Lin Che-wei 1980/01/27 26 195 92

Average: 23.13 yrs-old, 190.06cm, 89.94kg

In: Lin Che-li(ETSN), Lin Che-wei(ETSN), Lo Jian-chi(Rookie)
Out: Chen Jian-chou, Lo Da-wei, Lin Jie-ho

ETSN Antelopes

Head coach: Lee Yun-hsiang 1971/09/22
Coach: Liu Hwa-lin 1957/03/30

Hsu Tse-shin 1982/06/04 23 177 70
Liao Wei-chen 1975/02/23 30 197 100
Huang Bao-tse 1976/09/18 29 183 70
O-Yang Jin-hen 1979/10/28 26 192 89
Yang Yu-min 1979/10/22 26 180 73
Wu Dai-hao 1985/02/07 20 202 100
Shin Jin-jan 1979/09/12 26 190 80
Hsiao Yuan-chan 1984/11/03 21 196 86
Wu Jia-long 1979/03/23 26 186 80
Chou Jun-san 1969/01/28 36 174 73
Wu Jun-hsiung 1984/08/26 21 198 95
Chen Jing-hwan 2986/02/03 19 188 73
Hong Ying-che 1986/01/06 19 200 85
Wu Chih-wei 1987/01/28 18 186 78
Lin Chih-tsun 1984/01/26 21 187 80
Cheng Jen-wei 1987/04/06 18 192 87
Huang Ho-cheng 1980/09/11 25 180 75

Average: 23.76 yrs-old, 188.70cm, 82kg

In: Huang Ho-cheng(Rookie), Wu Chih-wei(Rookie), Cheng Jen-wei(Rookie)
Out: Lin Che-li(Taiwan Beer), Chen Shun-hsiang(BOT), Chao Jia-chun, Yua Ying-li(BOT), Lin Che-wei(Taiwan Beer), Liao Yen-lun, Wu Dai-hao(BYU Hawaii, NCAA Div-II)

Bank of Taiwan

Head coach: Wei Chen-min 1968/08/20
Coach: Lai Liang-chun 1960/08/13

Hsu Chi-chan 1982/10/30 23 193 88
Wu Yong-jen 1982/09/22 23 177 75
Chen Shen-ya 1983/04/20 22 186 82
Yang Chin-min 1984/01/22 23 188 85
Chou Ben-tang 1978/09/16 27 200 95
Chuan Hsiao-wen 1983/10/28 22 189 85
Ju Yong-hong 1976/11/19 29 193 90
Chien Ming-fu 1979/06/22 26 163 68
Lin Chun-feng 1979/05/04 26 188 86
Cheng An-jay 1979/03/19 26 200 100
Wang Shin-kai 1983/10/01 22 176 66
Chen Shun-hsiang 1985/05/02 20 190 85
Yua Ying-li 1984/08/09 21 195 85
Hsu Shi-ching 1984/11/01 21 192 90
Lin Chih-long 1983/12/02 22 173 76
Wen Chih-chun 1981/01/03 24 192 102

Average: 23.56 yrs-old, 187.19cm, 84.88kg

In: Wen Chih-chun(Rookie), Lin Chih-long(Rookie), Hsu Shi-ching(Dacin), Yua Ying-li(ETSN), Chen Shun-hsiang(ETSN)
Out: Lin Jui-qun, Lee Chi-shun, Liu Che-lang, Huang Ju-dao


YMY

Head coach: Liu Jun-ching 1945/09/01
Assistant coach: Chen Yong-le 1959/03/27

Liu Yi-hsiang 1972/10/04 33 201 105
Wang Chuan-jian 1985/12/30 20 196 85
Lo Shin-liang 1971/03/18 34 183 73
Chun Wei-kuo 1977/08/09 28 183 65
Chen Shi-jay 1984/09/24 21 173 73
Chang Yu-lin 1986/01/16 19 192 80
Hong Chih-shan 1985/07/05 20 174 65
Kao Li-min 1979/12/02 26 194 84
Shieh Chih-wei 1980/09/26 25 193 83
Lu Jia-hao 1983/05/12 22 195 90
Tsun Fan-ming 1982/05/28 23 183 75
Yang Cheng-jong 1986/07/27 19 200 87
Chen Yu-chun 1986/12/13 19 198 85
Zuo Tsun-kai 1986/09/15 19 190 78
Chien Jia-hong 1987/03/06 18 196 105
Shin Tse-jay 1987/08/19 18 184 75
Ding Kuo-ju 1982/04/10 23 180 70

Average: 22.76 yrs-old, 189.12cm, 81.06kg

In: Tsun Fan-ming(Rookie), Yang Cheng-jong(Rookie), Chen Yu-chun(Rookie), Zuo Tsun-kai(Rookie), Chien Jia-hong(Rookie), Shin Tse-jay(Rookie), Ding Kuo-ju(Rookie)
Out: Lu Cheng-ju(Yulon), Hsu Yong-yi, Yang Shi-hao, Chen Yi-fan, Wang Wen-jian, Liu Chun-chih, Hsu Kai-jay(VL)