Tuesday, August 28, 2007

2007 Straits Cup roster, schedule

台啤達欣兩隊球員教練
TB, Dacin will meet two Chinese teams in Straits Cup. (source: ESPN Taiwan)

straits cup* Team Roster

Taiwan Beer
Chou Jun-san 177
Pan Jen-der 175
Chen Shih-nian 179
Wang Jian-wei 190
Wu Chih-yuan 200
Lin Chih-jqy 191
Lo Shin-liang 182
Hsu Cheng-wen 196
Ho Sho-jen 196
Shan Wei-fan 195
Hsu Hao-cheng 178
Ha Hsiao-yuan 200
Lin Che-wei 195
Yang Chin-min 1188
Wu Dai-hao 202
Wang Shin-kai 176

Head coach: Yen Jia-hwa
Assistant: Chou Jun-san

Dacin Tigers
Lee Fong-yong 197
Wang Chih-chun 180
Chang Chi-feng 183
Tien Lei 202
Chen Tse-wei 200
Su Yi-chieh 181
Lin Yi-huei 191
Kang Chao-hsiang 208
Yen Jia-wei 188
Yao Jun-jay 192
Lo Yu-chun 185
Tsai Jun-min 198
Chen Ching-wen 185
Yua Ying-li 196
Yang Yu-min 180
Chen Yu-an 194

Head coach: Chiu Da-tsun
Assistant: Hsu Chi-chao

Shandong
Chen Xiaodong 207
Wang Gang 185
Sun Jie 190
Zhao Yonggang 200
Hou Bing 200
Guo Lei 200
Li Lin 203
Zhang Xiaowei 193
Cao Zhenhua 208
Cui Zhenjie 198
Zho Yilin 202
Wu Ke 209

Head coach: Ju Weisong

Jiangsu Dragons
Tang Zhengdong 214
Meng Da 195
Fang Hui 200
Chen Fei 198
Zhang Cheng 198
Yang Li 196
Hu Xuefeng 185
Chuo Hua -
Wu Nan -
Zhang Caibao 189
Zhang Chuyang 200
Liu Yahui 200

Head coach: Hu Weidong

* Schedule

Sept. 1 @ Miaoli
1800 Shandong vs. TB
2000 Dacin vs. Jiangsu

Sept. 2 @ Miaoli
1800 Jiangsu vs. Shandong
2000 Dacin vs. TB

Sept. 3 @ Miaoli
1800 Dacin vs. Shandong
2000 Jiangsu vs. TB

Sept. 5 @ Hualien
1800 Dacin vs. Shandong
2000 TB vs. Jiangsu

Sept. 6 @ Hualien
1800 Jiangsu vs. Shandong
2000 TB vs. Dacin

Sept. 7 @ Hualien
1800 Shandong vs. TB
2000 Jiangsu vs. Dacin

All games will be broadcast by ESPN Taiwan live.