Thursday, August 29, 2002

Preliminary Roster of Taiwan Junior NT

This is a 17-man preliminary roster. The final roster is yet to be decided.

Name Position DOB Ht. Wt. School

Chang Yi-wen PG 1984.4.13 183 78 Tsaishin HS
Chen Shi-nian PG 1984.4.28 180 74 Chian-shu HS
Lin Kuan-lun SG 1984.1.23 185 78 Nan-shan HS
Yang Ching-min SF 1984.1.22 187 78 Nan-shan HS
Lee Yi-pin SF 1984.11.11 184 80 Chian-shu HS
Lin Chih-tsung SG 1984.1.26 185 70 Chian-shu HS
Hu Ching-suen SF 1984.12.11 185 88 Gao-yuan HS
Wang Chuan-chien PF 1985.12.30 193 91 Gao-yuan HS
Hsu Shih-ching PF 1984.11.1 192 89 Nan-shan HS
Wu Jun-hsiung C 1984.8.26 197 90 Chian-shu HS
Yen Chen-hung C/PF 1986.2.5 195 79 San-min HS
Huang Chi-feng PF 1984.3.12 192 85 Shin-jong HS
Chen Shi-jay SG 1984.9.24 173 70 Tsaishin HS
Tso Tsung-kai SF/SG 1986.9.15 188 72 Tsaishin HS
Tsun Wen-din C 1984.7.6 204 90 Tsaishin HS*
Wu Dai-hao C/PF 1985.2.7 202 98 Tsaishin HS*
Lee Chi-ming PG/SG 1984.1.31 175 70 Pin-tung HS*

Head Coach: Hsu Jin-tse (Tsaishin HS)

(*- Also a Senior National Team member)