Thursday, July 04, 2002

Jones Cup Women's Team Roster

Taiwan NT
Head coach:Hung, Ling-Yao
Assistant:Teng, Pi-Yun ; Chen, Mei-Li

(No., Name, DOB, Hright, Weight, Position)
- Chien, Wei-Chuan 1971/03/08 171 60 G
- Cheng, Hui0-Yun 1977/04/23 186 80 C
- Chiang, Feng-Chun 1981/10/25 183 82 C
- Chao, Pi-Feng 1977/01/09 174 57 F
- Chen, Yi-Ju 1978/01/31 182 68 C
- Chu, Yung-Hsu 1981/01/08 175 69 C
- Mai, Ya-Hui 1977/04/14 165 57 G
- Huang, Shiau-Jie 1977/06/12 174 62 F
- Tsai, Pei-Ying 1976/10//08 175 62 F
- Liu, Chun-Yi 1981/01/13 178 73 C
- Tsai, Pei-Chen 1984/05/27 185 75 C
- Chang, Hui-Yin 1974/03/20 173 63 G
- Lin, Chih-Wen 1983/08/19 189 68 C
- Tang, Hsu-Tuan 1978/01/12 - - G


Japan NT
Head coach:Tokoro, Minoru
Assistant:Yamamoto, Takeshi

4 Fujimura, Akane 1980/11/05 168 62 G
5 Morimitsu, Yoko 1981/03/27 177 68 F
6 Yamasaki, Kayo 1980/08/09 176 70 F
7 Kakui, Emi 1981/03/23 176 80 F
8 Yaginuma, Miyuki 1980/09/14 184 67 C
9 Tamashiro, Shoko 1979/06/11 180 75 C
10 Kon, Miharu 1982/02/04 176 65 F
11 Yagawa, Naho 1983/02/08 177 68 C
12 Chonan, Mayumi 1983/02/20 175 70 F
13 Tabuchi, Asuka 1982/12/17 171 64 G
14 Yamamoto, Yuko 1982/04/19 174 62 F
15 Ota, kaori 1982/04/19 166 59 G


Malaysia NT
Head coach:See Wah, Tan
Assistant:Tong, Low

4 Miaw See, Loke 1980/06/17 168 59 G
5 Seck Yun, Choo 1975/06/22 168 63 G
6 Chai Ling, Thoh 1982/04/16 171 61 F
7 Bee Chuan, Low 1977/10/26 170 55 F
8 Sze Yuin, Yoong 1972/10/01 173 70 C
9 Meei Hun, Low 1975/07/19 173 62 F
10 Siao Foong, Chow 1976/03/06 171 61 C
11 Suik May, Kew 1982/09/30 170 60 C
12 Pick Eng, Tie 1977/11/14 169 59 G
13 Shee Mun, Cheng 1984/02/27 174 65 C
14 Lee San, Tai 1981/09/25 166 58 F
15 Siew Lian, Beh 1982/04/11 177 57 C


Russia NT
Head coach:Kapranov, Vadim
Assistant:Vlasov, Alexander

- Kalmykova, Maria 1978/07/14 193 - C
- Skopa, Julia 1978/03/15 182 - F
- Ossipova, Irina 1981/06/25 192 - C
- Rakhmatulina, Oksana 1976/12/07 178 - G
- Arkhipova, Anna 1973/07/27 174 - G
- Chnioukova, Vera 1979/07/19 175 - G
- Artechina, Olga 1982/11/27 186 - F
- Baranova, Elena 1972/01/28 192 - C
- Korstine, Ilona 1980/05/30 178 - G
- Khazova, Marina 1981/02/05 186 - F
- Goustilina, Diana 1974/04/21 180 - F
- Gavrilova, Natalia 1978/09/11 190 - C
- Khalturina, Natalia 1978/09/10 194 - C