Monday, May 02, 2005

Asia-basket.com 2004-05 SBL Regular Season Awards

(Selected by Taiwanese correspondent Chris Wang)

Most Valuable Player: Chou Shih-yuan (Yulon)

SBL First Team
PF: Tien Lei (Dacin)
SF: Lin Chi-jay (TB)
C: Wu Dai-hao (ETSN)
SG: Chou Shih-yuan (Yulon)
PG: Chen Huei (VL)/Chou Jun-san(Sina) tied

SBL Second Team
PF: Lee Chi-yi (VL)
SF: Chen Hsin-an (Yulon)/Ho Sho-jen(TB) tied
C: Tsun Wen-din (Yulon)
SG: Yang Yu-min (ETSN)
PG: Wang Chih-chun (Dacin)

Coach of the Year: Lee Yun-kwang (Yulon)

Most Improved Player: Chou Shih-yuan (Yulon)

Defensive Player of the Year: Chou Shih-yuan (Yulon)

Rookie of the Year: Lin Yi-huei (Dacin)

Most Under-rated Player: Hsu Chi-chao (Dacin)