Tuesday, March 25, 2008

2007-08 final SBL stats leaders

Scoring
1 Chen Hsin-an (Yulon) 22.3
2 Jon Sanders (dmedia) 21.3
3 Ouyang Ching-heng (dmedia) 19.4
4 Chien Chia-hung (PY) 17.4
5 Ho Shou-cheng (TB) 16.8

Rebounding
1 J. Sanders (dmedia) 16.9
2 Hsu Chih-chang (BOT) 8.9
3 Chen Hsin-an (Yulon) 8.7
4 Wu Tai-hao (TB) 7.6
5 Lin Chih-chieh (TB) 6.6

Assists
1 J. Sanders (dmedia) 5.8
2 Chen Hsin-an (Yulon) 3.8
3 Wang Chih-chun (Dacin) 3.7
3 Chen Hui (TM) 3.7
5 Su Yi-chieh (Dacin) 3.6

Blocks
1 Wu Tai-hao (TB) 2.73
2 J. Sanders (dmedia) 1.53
3 Hsu Chih-chang (BOT) 1.15
4 Chen Hsin-an (Yulon) 0.80
5 Hsu Wei-sheng (TM) 0.79

Steals
1 Wang Chih-chun (Dacin) 2.7
2 Wu Yung-jen (TM) 1.9
3 J. Sanders (dmedia) 1.8
4 Hsu Tse-hsin (TM) 1.6
5 Chen Shih-chieh (PY) 1.5