Thursday, August 26, 2010

Taiwan's 16-man roster for Asian Games women's basketball announced

Tsai Pei-chen 1984.5.27 186 80
Chang Hsiao-yu 1984.3.1 183 72
Liu Yi-chun 1986.3.12 183 80
Yen Chia-hsuan 1988.3.30 185 75
Liu Chun-yi 1981.1.23 180 81
Lin Chi-wen 1983.8.19 186 72
Chiang Feng-chun 1981.10.25 184 80
Wen Chi 1984.10.15 170 62
Wu Shin-ying 1987.2.6 176 76
Huang Ping-jen 1989.11.6 177 71
Ma Yi-hung 1980.11.27 176 65
Hsu Chien-hui 1989.9.10 171 60
Chang Shih-chieh 1986.3.16 171 56
Peng Szu-chin 1991.11.9 163 55
Li Wan-ting 1986.12.23 181 68
Huang Fan-shan 1987.9.29 172 64

Head coach: Lin Chien-ping
Assistants: Chien Te-yin, Chou Hung-yu