Tuesday, January 08, 2002

President Cup: Classification Games Report

Note: Single-round robin format to decide No.5 - 8 place.
■Classification Games Standings
Bank of Taiwan 3-0
Yi-tong Trust Agency 2-1
Taiwan Beer 1-2
Military 0-3

Final Placing
5. Bank of Taiwan ; 6. Yi-tong Trust Agency ; 7. Taiwan Beer ; 8. Military

■Game Summaries
Jan.1
Bank of Taiwan 98-92 Military
BOT - Lin Yu-shu 21p+14rb, Ho Sho-jen 19p
Military - Chen Chih-chun 22p, Ju Yong-hong 22p+14rb, Wang Yi-jen 19p, Yen Shin-shu 16p+8rb+8a

Yi-tong 99-91 Taiwan Beer
Yi-tong - Chiu Der-chih 35p+11rb, Shin Jin-chan 19p, Tan Bo-chan 13p+10rb
TB - Chen Wen-tsun 21p

Jan.2
Taiwan Beer 78-62 Military
TB - Yang Chih-hao 9p+10a
Military - Yan Shin-shu 19p+9rb+9a, Ju Yong-hong 17p+18rb

Bank of Taiwan 83-78 Yi-tong
BOT - Ho Sho-jen 29p+9rb, Lin Yu-shu 16p+10rb+4a, Shao Wei-jay 17p
Yi-tong - Tan Bo-chan 22p+4rb, Chiu Der-chih 18p+4rb

Jan.5
Bank of Taiwan 84-72 Taiwan Beer
BOT - Lin Yu-shu 18p+17rb, Lin Chun-fong 21p+12rb, Ho Sho-jen 16p+12rb, Chien Ming-fu 21p+7rb+7a
TB - Yang Chih-hao 17p+11rb

Yi-tong 85-69 Military
Yi-tong - Tan Bo-chan 16p+13rb, Chiu Der-chih 15p+11rb, Hu Yu-wei 17p, Shin Jin-chan 17p
Military - Wang Yi-jen 24p, Yen Shin-shu 17p+7rb, Chen Chih-chun 18p