Monday, February 18, 2008

2008 SBL All-Star Game roster


(Source: ESPN Taiwan)

-- Seven Taiwan Beer players on Team White roster.
-- Lee Chi-yi and Chien Jia-hong replaced injured Tien Lei and Tsun Wen-din.
-- All-Star debut: James Mao, Wu Jian-long, Hsu Chi-chan, Ouyang Jin-hen, Hsu Wei-sheng.

Team Red
Starters:
G Lee Hsueh-lin (Yulon)
G Su Yi-chieh (Dacin)
F Chen Hsin-an (Yulon)
F Lee Chi-yi (Yulon)
C Chien Jia-hong (PY)

Substitutes:
Yang Che-yi (Yulon)
Lee Fong-yong (Dacin)
Chang Chi-feng (Dacin)
James Mao (PY)
Wu Jian-long (PY)
Chien Ming-fu (BOT)
Hsu Chi-chan (BOT)

Team White
Starters:
Yen Shin-shu (TB)
Wu Yong-jen (TM)
Lin Chih-jay (TB)
Ho Sho-jen (TB)
Wu Dai-hao (TB)

Substitutes:
Lo Shin-liang (TB)
Chen Shih-nian (TB)
Hsu Hao-cheng (TB)
Jonathan Sanders (dmedia)
Ouyang Jin-hen (dmedia)
Cheng Jen-wei (dmedia)
Hsu Wei-sheng (TM)