Thursday, February 14, 2008

Dunk contest, long-distance shootout participants announced


(Source: ESPN Taiwan)

Participants of the dunk contest and thee-point shootout in the 2008 SBL All-Star Game (Feb. 23) were announced:

Dunk contest:
Yuan Chen-chan (BOT)
J. Sanders (dmedia)
Lee Jun-wei (dmedia)
Fan Yong-shi (Yulon)
Lu Cheng-ju (Yulon)
Cheng Shi-han (Dacin)
Doug Creighton (PY)

Three-point shootout:
TB: Chen Shih-nian, Wang Shin-kai
BOT: Chien Ming-fu, Chang Bo-sheng
TM: Wu Yong-jen, Wu Cheng-yu
dmedia: Wang Nan-kuei, Ouyang Jin-hen
Yulon: Chen Hsin-an, Lee Hsueh-lin
Dacin: Yue Ying-li, Chen Ching-wen
PY: Chen Jun-jay, Hsu Shih-ching