Monday, April 02, 2007

SBL Stats leaders (thru. April 2)

Scoring:
1. Lin Chih-jay (TB) 25.6
2. Tien Lei (Dacin) 25.3
3. Jonathan Sanders (VL) 24.0
4. Chien Jia-hong (Azio) 21.9
5. Chang Chi-feng (Dacin) 21.2

Rebounding:
1. Jonathan Sanders (VL) 13.4
2. Tien Lei (Dacin) 11.4
3. Delvin Thomas (ETSN) 11.3
4. Lin Chih-jay (TB) 8.9
5. Chien Jia-hong (Azio) 8.0

Assists:
1. Su Yi-chieh (Dacin) 6.57
2. Chen Shih-nian (TB) 5.71
3. Chou Jun-san (TB) 4.50
4. Lee Hsueh-lin (Yulon) 4.14
5. Chien Ming-fu (BOT) 3.86
5. Wang Chih-chun (Dacin) 3.86

Blocks:
1. Jonathan Sanders (VL) 1.86
2. Delvin Thomas (ETSN) 1.83
3. Tsun Wen-din (Yulon) 1.71
4. Wu Dai-hao (ETSN) 1.50
4. Chou Ben-tang (BOT) 1.50

Steals:
1. Delvin Thomas (ETSN) 2.17
2. Lee Wei-min (VL) 2.14
2. Lee Chi-yi (VL) 2.14
4. Wang Chih-chun (Dacin) 1.86
5. Yua Ying-li (BOT) 1.71
5. Chen Shi-jay (Azio) 1.71