Monday, January 28, 2008

Pure Youth makes strong bid to top four

Jan. 27
dmedia 96-72 BOT
dmedia: Ouyang Jin-hen 42p(14-24 FG, 8-8 FT), J. Sanders 20p+21rb+7a+3blk
BOT: Chien Ming-fu 16p, Chang Jung-hsuan 15p, Hsu Chi-chan 13p+10rb

PY 82-78 Dacin
PY: Chien Jia-hong 33p(10-21 FG), Wu Jian-long 13p+8rb, Lin Jin-ban 13p, Zuo Tsun-kai 11p
Dacin: Chen Tse-wei 16p, Lin Yi-huei 16p, Su Yi-chieh 11p

TB 84-77 Yulon
TB: Yang Chin-min 20p+7rb, Ho SHo-jen 18p, Lin Chih-jay 2p+8rb+9a, Wu Dai-hao 12p+9rb
Yulon: Chen Hsin-an 20p+12rb+8a, Lee Hsueh-lin 23p, Lu Cheng-ju 13p

Jan. 26
PY 107-100 TB
PY: Chien Jia-hong 35p(14-25 FG)+8rb, Zuo Tsun-kai 33p(10-17 FG), Chen Shi-jay 11p+6rb+8a+4s
TB: Ho Sho-jen 19p+8rb, Lin Chih-jay 17p, Wu Dai-hao 18p+8rb, Lo Shin-liang 16p

Yulon 86-79 dmedia
Yulon: Chou Shi-yuan 30p, Chen Hsin-an 21p+9rb, Lee Hsueh-lin 19p
dmedia: J. Sanders 28p+13rb+7a

Dacin 62-51 TM
Dacin: Wang Chih-chun 12p, Lin Yi-huei 12p, Su Yi-chieh 9p+7rb+7a
TM: Hsu Tse-shin 13p+7rb, Hsu Wei-shen 11p+7rb, Wu Yong-jen 11p

Jan. 25
Dacin 70-66 BOT
Dacin: Chen Tse-wei 13p+8rb, Lee Fong-yong 13p+8rb, Chang Chi-feng 13p
BOT: Hsu Chi-chan 15p+7rb, Chien Ming-fu 15p, Lin Chih-long 10P=8rb

dmedia 70-58 TM
dmedia: Ouyang Jin-hen 18p, J. Sanders 15p+18rb, Lin Kwan-lun 13p, Wu Jia-long 12p
TM: Wu Yong-jen 17p, Hsu Wei-shen 16p