Wednesday, February 14, 2007

SBL leaders thru Feb. 14

Scoring
1. Tien Lei(Dacin) 27.6
2. Jonathan Sanders(VL) 23.8
3. Lin Chih-jay(TB) 20.2
4. Chien Jia-hong(Azio) 19.9
5. Ho Sho-jen(TB) 19.7

Rebounding
1. Jonathan Sanders(VL) 16.8
2. Tien Lei(Dacin) 10.5
3. Chien Jia-hong(Azio) 8.3
4. Delvin Thomas(ETSN) 7.5
5. Lin Chih-jay(TB) 7.4

Assists
1. Su Yi-chieh(Dacin) 5.62
2. Lee Hsueh-lin(Yulon) 5.55
3. Lin Chih-jay(TB) 4.38
4. Chen Shih-nian(TB) 4.38
5. Wang Chih-chun(Dacin) 4.0

Blocks
1. Tsun Wen-din(Yulon) 2.0
2. Delvin Thomas(ETSN) 1.62
3. Yua Ying-li(BOT) 1.5
4. Tien Lei(Dacin) 1.31
5. Ha Hsiao-yuan(TB) 1.08

Steals
1. Lee Hsueh-lin(Yulon) 2.18
2. Lee Wei-min(VL) 1.82
3. Yang Yu-min(ETSN) 1.77
4. Hong Chih-shan(Azio) 1.67
5. Chou Shih-yuan(Yulon) 1.62