Tuesday, February 27, 2007

SBL leaders thru. Feb. 27

Scoring
1. Tien Lei(Dacin) 27.2
2. Jonathan Sanders(VL) 22.2
3. Chien Jia-hong(Azio) 20.6
4. Lin Chih-jay(TB) 20.3
5. Ho Sho-jen(TB) 19.5

Rebounding
1. Jonathan Sanders(VL) 16.6
2. Tien Lei(Dacin) 10.6
3. Chien Jia-hong(Azio) 8.8
4. Delvin Thomas(ETSN) 8.2
5. Lin Chih-jay(TB) 7.6

Assists
1. Lee Hsueh-lin(Yulon) 5.58
2. Su Yi-chieh(Dacin) 4.43
3. Chen Shih-nian(TB) 4.27
4. Lin Chih-jay(TB) 4.20
5. Chou Jun-san(TB) 4.00

Blocks
1. Tsun Wen-din(Yulon) 2.29
2. Delvin Thomas(ETSN) 1.78
3. Yua Ying-li(BOT) 1.77
4. Tien Lei(Dacin) 1.36
5. Ha Hsiao-yuan(TB) 1.14

Steals
1. Wang Chih-chun(Dacin) 2.17
2. Chou Jun-san(TB) 2.00
2. Lee Hsueh-lin(Yulon) 2.00
4. Lee Wei-min(VL) 1.82
5. Hong Chih-shan(Azio) 1.79
5. Yang Yu-min(ETSN) 1.79