Thursday, February 01, 2007

Taiwan U-18 Women's NT roster for 18th Asian U-18 Women's Championship

Delegate: CHIANG, Shann-Chyh
Manager: HUANG, Shiau-Jie
Head coach: KO Meng-I 1978.11.02
Assistants:
LI Tai-Ying 1973.01.24
LIU Fu-Jung 1980.03.08

YANG, Shu-Ching 1988.01.14
LIU, Jia-Wei 1988.10.21
HUANG, Hung-Ying 1989.09.01
HUANG, Ping-Jen 1989.11.06
HSIEH, Pei-Chun 1991.07.26
HSU, Chien-Hui 1989.09.10
HUANG, Ying-Li 1989.02.24
YANG, Ya-Hui 1989.04.20
LI, Chen-Yi 1988.09.04
AI, Chia-Mei 1988.09.18
YEN, Chia-Hsuan 1988.03.30
TSAI, Shih-Ying 1989.03.01