Monday, January 24, 2011

SBL stats leader thru Jan. 23

Scoring
1. S. Hawkins, KKL 19.9
2. R. Jones-Jennings, PY 17.8
3. Chen Ching-huan, KKL 17.7
4. E. Jones, TB 17.4
5. M. Dove, TM 16.9
6. Tien Lei, Dacin 16.4
7. K. Gayden, Dacin 16.2
8. Yang Ching-min, TB 16.1
9. Chen Shun-hsiang, BOT 15.7
10. Chien Chia-hong, PY 15.6

Rebounding
1. R. Jones-Jennings, PY 21.3
2. K. Gayden, Dacin 12.7
3. A. Foyle, Dacin 12.5
4. J. Faulknor, BOT 12.3
5. M. Dove, TM 11.8
6. E. Jones, TB 11.6
7. S. Bailey, KKL 11.0
8. S. Hawkins, KKL 10.9
9. Tseng Wen-ting, Yulon 9.8
10 Wu Chien-lung, Yulon 7.6

Steals
1. M. Dove, TM 2.4
2. Chou Shih-yuan, Yulon 2.1
3. S. Bailey, KKL 2.0
4. Lin Jui-kun, BOT 1.8
5. Chen Ching-huan, KKL 1.7

Blocked Shots
1. Tseng Wen-ting, Yulon 3.5
2. M. Dove, TM 2.1
3. S. Bailey, KKL 2.0
3. Tien Lei, Dacin 1.7
4. Wu Tai-hao, TB 1.6

Assists
1. Wu Yong-jen, TM 3.6
3. Chen Shih-nian, TB 3.5
3. Tseng Wen-ting, Yulon, 3.3
4. Hsu Hao-cheng, Dacin 3.2
5. S. Hawkins, KKL 3.1