Sunday, January 02, 2011

TB, PY keep rolling

璞園詹寧斯(左)達欣林宜輝(右)
[Picture: Rashad Jones-Jennings of PY]

Jan. 1
PY 84-73 Dacin
PY: R. Jones-Jennings 16p+15rb, Chien Chia-hung 26p+7rb, Chang Yu-lin 15p, James Mao 9p+9rb+4a
Dacin: Tien Lei 12p+9rb+4s+3blks, K. Gayden 22p+14rb, Lo Yu-chun 12p+7rb, Chang Chih-fung 12p

TB 93-72 KKL
TB: D. Creighton 23p, E. Jones 17p+10rb, Yang Ching-min 12p+7rb+4a
KKL: Chang Jung-hsuan 28p, Lin Chih-lung 13p+8rb+4a

TM 78-72 BOT
TM: Liu Sheng-yao 19p, M. Dove 16p+13rb+5a, Wu Yong-jen 10p+8a
BOT: Chen Shun-hsiang 23p+6a, Chen Yu-chih 16p+7rb, J. Faulknor 6p+13rb

Standings:
PY 3-0
TB 3-0
Yulon 2-1
TM 1-2
BOT 1-2
Dacin 0-2
KKL 0-3

台灣大蘇翔翊(左)台銀福克納(右)
Jason Faulknor, BOT

金酒高天麟(左)台啤瓊斯(中)金酒李俊瑋(右)
Emmanuel Jones, TB

璞園林金榜(左)達欣張智峰(右)
Chang Chih-fung, Dacin

(Photos: ESPN Taiwan)