Wednesday, July 08, 2009

Japan Women's NT roster

NO.    Name    D.O.B    Height    Weight
4    FUJIYSHI Saori    1987.04.09    178   
5    URASHIMA Satoko    1986.05.06    180   
6    NAKAHATA Eri    1988.09.15    165   
7    YAMADA FUMI           
8    TOMISAKI Rina    1988.03.18    180   
9    SAKURADA Yoshie    1984.06.05    170   
11    SUZUKI Ayumi    1985.10.14    180   
12    YOSHIDA Asami    1987.10.09    165   
13    UWA Hiromi    1985.12.05    183   
14    TAKADA Maki    1989.08.23    183   
15    UTSUMI Ryoko    1985.09.26    175   

Head Coach: NAKAGAWA Fumikazu
Assistant Coach: KATO Masanori